• prawo karne wykonawcze

    Czy muszę przepraszać z głębi serca?

    Moja teza: NIE MUSISZ Zobowiązanie skazanego do przeproszenia pokrzywdzonego, jako jeden z obowiązków probacyjnych, może być przez sąd nałożone wyłącznie w przypadku zastosowania wobec oskarżonego instytucji związanych z poddaniem sprawcy próbie tj. warunkowego umorzenia, warunkowego zawieszenia kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia…