postępowanie karne

Trzy poważne argumenty, dlaczego wspólny obrońca dla oskarżonego to nie jest najlepszy pomysł

  1. Nie będzie taniej.

Oczywiście nie znajdziesz cennika usług adwokackich na stronach internetowych kancelarii, nie wynika to z jakieś branżowej „zmowy cenowej”, tylko pewnych ograniczeń wynikających z kodeksu etyki. Pisząc w skrócie – nie wolno nam i już. Dlatego wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.

Postanowiłam zapytać dziesięciu adwokatów z różnych części Polski, z różnym stażem zawodowym , jak wygląda kwestia wynagrodzenia za obronę w sytuacji, gdy podejmują się współpracy ze współoskarżonymi w TEJ samej sprawie i o TO samo.

Odpowiedz za każdym razem była taka sama: oczywiście, że podwójnie.

(oznacza to, że Twój proces karny najprawdopodobniej będzie kosztował tyle samo w sytuacji, gdy będzie to tylko TWÓJ obrońca jak i w sytuacji, gdy będzie to WASZ wspólny obrońca)

Tym samym jeśli możesz mieć do obrony kogoś na wyłączność, to moim zdaniem argument o wspólnej obronie – jeśli kierowałeś/aś się kwestiami finansowymi jest całkowicie BEZ SENSU.

Argument, że przecież to JEDNA  historia, tylko ma dwóch/trzech/kilku bohaterów, nic tu nie zmienia.

Jeśli trafisz jednak na adwokata, który uzna, że jest to sensowny argument przemawiający za ustanowieniem niższego wynagrodzenia, to zanim będziesz kierował się przy wyborze adwokata wyłącznie ceną, to wcześniej zapoznaj się z następnymi punktami tego artykułu.

2. Ryzyko, które kryje się w art. 85 k.p.k.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.p.k. obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

A kiedy interesy pozostają w sprzeczności?

Kolizja interesów współoskarżonych ma miejsce w sytuacji, w której wyjaśnienia jednego z nich lub dowody przez niego powoływane godzą w interes procesowy drugiego oskarżonego, co sprawia, że nie jest możliwe prowadzenie realnej obrony obu tych osób jednocześnie (wyrok
Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2016 r. II KK 277/14
)

… co to oznacza w praktyce?

dwóch współoskarżonych w pewnym momencie orientuje się, że początkowy altruizm pt. trzymamy się razem – nie sprawdza się!

… co w ten sytuacji?

odpowiedzi należy poszukać nieco niżej w art. 85 § 2 KPK –  stwierdzając sprzeczność sąd wydaje postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców (…)

Finalnie – gdy postanowienie o takiej treści się utrzyma (czyli nikt nie zaskarży go skutecznie), dochodzi do zmiany obrońcy. Już inna osoba – nowy obrońca, będzie czuwał nad Twoją sprawą. Zmiany bywają ekscytujące, ale nie wtedy, gdy jesteś w trakcie procesu karnego, którego wynik może rzutować na całe Twoje życie – osobiste jak i zawodowe.

Ale! jeśli nadal nie czujesz się przekonany, to zapoznaj się z kolejnym paragrafem tego artykułu.

3. Twój interes nie jest jedynym interesem wymagającym obrony.

Zamiast skupić się tylko na TWOJEJ obronie, adwokat będzie musiał zadbać o interes dwóch osób – który finalnie może być sprzeczny, pamiętając cały czas o ograniczeniach z punktu 2.

Pozdrawiam Was cieplutko

adwokat Daria Radłowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *