• postępowanie karne

    Dlaczego decyzja w mojej sprawie nie zawiera uzasadnienia?

    W Twoim życiu może wydarzyć się sytuacja (której oczywiście nikomu nie życzę), że staniesz się stroną postępowania przygotowawczego. W zależności od sytuacji możesz być pokrzywdzonym albo podejrzanym. Może też się tak zdarzyć, że będziesz „zawiadamiającym” – a jeżeli wskutek popełnienia…